Velkommen

Metro Renhold AS jobber med å rydde og gjøre rent i bedrifter og forretningslokaler, barnehager og kontorer, private så vel som offentlige. Flere av disse er det størrekrav til hygiene, som for eksempel i barnehager, legekontorer og andre helseforetak.

God hygiene og renslighet skaper trivsel, og er for oss et varemerket å regne. Vi tar myndighetenes forskrifter på alvor. Alle våre ansatte har gjennomgått et opplæringsprogram som gjør dem faglig kvalifisert til å utføre et hvert rengjøringsoppdrag. Samtidig har de god forståelse for hva som forventes.

Metro Renhold AS er godkjent som renholdsbedrift i henhold til Godkjennelsesordningen for reholdsvirksomheter.

Renhold av butikker

Krav til kvalitet på renhold i butikker er høyt. Vi gjør det rent på en fagmessig forsvarlig måte. I butikklokaler bruker vi tidsmessige maskiner med spesialtilvirket utstyr. Maskiner og annet utstyr tilpasses gulvet i den den enkelte butikk. Oppstår det behov for endrede rutiner er vi ikke sene om å omstille oss.

Renhold av barnehager

Metro Renhold as arbeider innen et vidt spekter av arbeidsområder. Et viktig områder er renhold i barnehager. Her stilles det stenge krav til hygiene, hvor renholdet må holde høy standard.  Barnehagerenhold er relativt omfattende og må tilpasses barnehagenes kriterier for god hygiene, med fravær av smittekilder.

referanser alle

Godkjenninger


 

groent punkt medium

 

nho service medium

 

offentlig godkjent renholdsbedrift medium