Barnehager

Metro Renhold as arbeider innen et vidt spekter av arbeidsområder. Et viktig områder er renhold i barnehager. Her stilles det stenge krav til hygiene, hvor renholdet må holde høy standard. Barnehagerenhold er relativt omfattende og må tilpasses barnehagenes kriterier for god hygiene, med fravær av smittekilder. Vi utfører dette med flere spesielle ekstra tiltak som desinfeksjon av utsatte områder.

I tillegg til at man er underlagt lover og regler, er det viktig at renholdet fungerer optimalt slik at trivselsfaktoren hos de ansatte og barna er på topp. Da må renholdet være gjeonnomtenkt og tilrettelagt. Metro har fokus på dette og har av denne grunn hatt en ganske omfattende utvelgelsesprosess i valg av ansatte.

Vi har utviklet et eget opplegg for dette renhold og praktiserer grundige og hyppige kvalitetskontroller. Videre vurderer vi ofte hva som kan gjøres bedre og gjør hele tiden forbedringer innen denne type renhold.

Godkjenninger


 

groent punkt medium

 

nho service medium

 

offentlig godkjent renholdsbedrift medium