Kontor

I kontormarkedet er vi pr. i dag ikke spesielt store men, vi har gjort noen spesielle tiltak hvor vi skiller oss ut fra andre. Med dette menes at vi bruker spesialmidler for vi er meget raskt ute med å forbedre våre metoder for renholdet – og da menes blant de første. Det oppnår vi med å ha et åpent sinn for nytenkning og glemme at gammel vane er vond å vende.

Vi lytter til kundene og følger opp oftere enn hva som er vanlig og videre tilrettelegger og kommer med forslag til løsninger dersom vi opplever noen problemer.  Vi mener at problemer bare er mangel på en løsning og vi gir oss ikke før problemet er løst. Vi mener også at vi er svært tilpassningsdyktig og vi er stolte av yrket vårt.

Godkjenninger


 

groent punkt medium

 

nho service medium

 

offentlig godkjent renholdsbedrift medium