Om oss

Metro Renhold har bare lokale eiere, hvorav flere har god bakgrunn i bransjen. Dette anser vi som viktig når større avgjørelser skal fattes. Vi har inntil nå oppnådd stor tillit blant kunder og er ikke sene om å tilpasse oss kundenes ønsker og behov. Vi er pr. i dag 30 ansatte hvor Tore Skifjeld er daglig leder, og Vidar Dragset er driftsleder. Vi følger lovbestemte lønnsvilkår for våre ansatte, er organisert medlemsbedrift i NHO Service. Vi oppfatter våre ansatte som vårt største aktivum, og søker hele tiden å uføre best mulig kvalitet, i samarbeid med de ansatte. Vi lister her opp noen nøkkelområder:

 - Korte kommunikasjonslinjer
 - Sterke oppfølgingsrutiner
 - Opplæringsrutiner
 - Handlekraftig
 - Holder det vi lover
 - Selektiv utvelgelse av personale
 - Langsiktig tenkning
 - Stor servicegrad
 - Pålitelighet

Gjennom disse nøkkelområder ønsker vi å utvikle oss som selskap og være konkurransedyktig på pris og kvalitet men, også å skille oss ut ved å ikke være det tradisjonelle renholdsselskap som mange ofte er. Vi teller ca. 40 ansatte, med 50 – 50 fordeling av kvinner og menn. Vi har nå ansatte fra 9 forskjellige nasjonaliteter hvor tilnærmet alle har minimum 2 år i bransjen. Det gir oss et solid fundament som igjen kommer våre kunder til gode. Metro Renhold er en godkjent renholdsbedrift og en seriøs aktør som følger vanlige tariffmessige betingelser for de ansatte.

Godkjenninger


 

groent punkt medium

 

nho service medium

 

offentlig godkjent renholdsbedrift medium