Daglig renhold

Utføres etter utarbeidede renholdsplaner og skreddersys den enkelte oppdragsgiver. Vi jobber med å forbedre innemiljø og fjerner elementer som skaper dårlig klima. Vi fjerner synlige og usynlige urenheter som kan ødelegge for arbeidsmiljø og helse og videre bruker vi moderne metoder som Ivax systemet.

Et godt renhold vil hjelpe til å senke sykefraværet og forebygge vedlikehold av gulvene og øvrige flater som trenger renhold. Renholdsplanene er frekvensbaserte og tilpasset de enkelte romtyper. Det betyr at noen rom bør desinfiseres, mens andre flater som dørhåndtak trenger samme behandlign idet disse steder er smittekilder. Likeledes betyr det at kvalitskontroller må utføres og forbedringer eller avvik må utføres umiddelbart. Da får vi gode resultater.

Godkjenninger


 

groent punkt medium

 

nho service medium

 

offentlig godkjent renholdsbedrift medium